Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výlet k Černolickým skalám

24. 8. 2013

Výlet začínám v Praze na hlavním nádraží, odkud se přesouvám vlakem do Všenor. Z nádraží ve Všenorech se vydávám po žluté turistické značce k rozcestí  Červená hlína odkud pokračuji po červené turistické značce k Černolickým skalám.

Černolické skály jsou skalní zdi budované prvohorními usazeninami. Jedná se o řevnické křemence ordovického stáří, které se ukládaly v prostředí mělkého prvohorního moře a obsahují tzv. ichnofosilie – stopy po pohybu organismů po dně nebo zbytky chobotniček po jejich vrtání v sedimentu. Dále se zde vyskytují úlomkovité zbytky trilobitů, ramenonožců a konulárií. Skála tvořená křemencem více odolává zvětrávání než horniny v okolí.Skalní stěna je rozčleněna příčnými tektonickým liniemy do tří větších a několika menších segmentů. Z některých partií Černolických skal je dobrý výhled do okolí zejména pak východním a jižním směrem. [1]

Skalám se též říká Čertovy skály. Váže se k nim pověst o poustevníkovi sv. Ivanovi, jenž žil v 9. století v dnešním Svatém Janu pod Skalou a často se musel potýkat se satanášem. Jeho přítel sv. Kilián, jenž ve stejné době pobýval v klášteře Ostrov u Davle, mu přislíbil pomoc a při jedné návštěvě, když pekelník zase vlezl do světcovy jeskyně, se za ním vydal s křížem a donutil ho k potupnému útěku. Ďábel přísahal, ze za to jeho příbytek na ostrově posype kamením, a světec mu odvětil, že tak může učinit, pokud stihne dříve, než kohout ráno zazpívá. Vychytralý satanáš koupil všechny kokrháče v širém okolí, ale jedna babka si jednoho potají schovala. Ten se ozval právě ve chvíli, kdy pekelník letěl vzduchem s nákladem kamení. Vztekle ho upustil na zem, a tak vznikly skály nad Černolicemi. [2]

Od Černolických skal pokračuji dále po červené turistické značce směrem k rozcestí s modrou turistickou značkou. Od tohoto rozcestí pokračuji po modré turistické značce do Všenor. Z Všenor se vlakem přesouvám zpět do Prahy na hlavní nádraží.

 

Délka trasy: 12 km cca 3,5 hodiny

 

Zdroje:

[1] Černolické skály. In: Atlas Česka [online]. atlasceska.cz, © 2007-2013 [cit. 2013-08-24]. Dostupné z: http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/cernolicke-skaly/

[2] Černolické skály. PODHORSKÝ, Marek. Brdy a Hřebeny: 50 vybraných turistických tras. 1.vydání. Praha: freytag&berndt, 2013, s. 30-31. ISBN 978-80-7316-156-9.